FAREMOMENTER, RISIKO OG TILTAK
Risikovurderingen under er en oppdatering av eksisterende vurdering, og er en kladd under arbeid.

 

Faremoment

Risiko

Tiltak [Ytterligere mulig tiltak]

Velt i kaldt vann – drukning

Stor

Vestpåbud, regel om å padle nært land, regel om tøyskift, påkledning ved kaldt vann, introkurs

Velt i kaldt vann – kulde etter ilandstigning

Liten

Som ved drukning.

Drukning / farlig situasjon ved velt med spruttrekk Middels / høy INFO PÅ INTROKURS OG HJEMMESIDE – SE «Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap» nedenfor

Feilmontert redningsvest på barn

Liten

INTROKURS; Våkne nøkkelvakter; badebleier.

Velt – dårlig / manglende svømmeferdighet

Middels

Vestpåbud, obligatorisk velt i Introkurs. Informasjon på hjemmeside om redningsvest for barn og de som har redusert evne til å svømme.

Panikk ved velt

Middels

Vestpåbud, obligatorisk velt i Introkurs

Illebefinnende på vannet

Middels

Vestpåbud, førstehjelputstyr. ANBEFAL Å VURDERE REDNINGSVEST HVIS ØKT RISIKO PGA SYKDOM ETC.

Barn savnet Middels Aktive og observante nøkkelvakter; MEDLEMSREGLER; «VEST PÅ BARN FØRST» I INTROKURS; LET VED VANN FØRST HVIS DET OPPSTÅR; DYKKERMASKE I HYTTA

Alkohol / rusmidler

Stor

Forbud mot rusmidler ved padling; NØKKELVAKTER AVVISER BERUSEDE PERSONER.

Vind, vær og dårlig sikt

Middels

Dårlig vær er problem når det oppstår sammen med andre risikofaktorer – se andre punkter i denne tabellen. LYKT I HYTTA FOR MØRKE KVELDER

Skadet utstyr

Middels

Jevnlig kontroll av utstyr. Utstyr blir tatt ut av bruk når feil oppdages.

Skade ved inn- og utstigning båt

Stor

Tilsyn av brygge i åpningstid, vestpåbud, Introkurs, FØRSTEHJELPSBEREDSKAP

Utilstrekkelig kompetanse og kunnskap

Middels

Introkurs, informasjon hjemmeside, klubbmedlemmer kan helt eller delvis få dekket kurs til livredning, førstehjelp, sikkerhet og padling.

UHELL PGA MANGE PERSONER PÅ BRYGGA Middels SETT OPP SKILT PÅ BRYGGA; AKTIVE NØKKELVAKTER TAR AFFÆRE; UNDERVANNSKIKKERT; UNDERVANNSLYKT; DYKKERMASKE I HYTTA

Skade ved opphold på klubben, fall

Middels

TILGJENGELIGHET AV UTSTYR; ORDEN PÅ KLUBBEN; MATERIALANSVARLIG VURDERER SIKKERHET PÅ ANLEGG; FØRSTEHJELPSBEREDSKAP

Brann Lav ELSIKKERHET PÅ KLUBBEN; BRANNSLUKKER

 


nrpk 2014-09-06