Endringer i sikkerhetsregler for bassengtrening skal vurderes i lyset av denne risikovurderingen.
Risikovurdering for bassengtrening – nrpk 2014-06-08

 

Faremoment Risiko-faktor Tiltak
Drukning – fall / slag Middels
 • Regler bassengtrening – utvise forsiktighet
 • Alltid vakt til stede
Drukning – spruttrekk Høy
 • Regler bassengtrening – om spruttrekk
 • Alltid vakt til stede
Drukning – overse bevisstløs person Lav
 • Regler bassengtrening – om å være årvåken
 • Krav om minst to personer i badet til alle tidspunkt
 • Mer enn en bassengvakt

 

Drukning – panikk ved velt Middels
 • Regler bassengtrening – om spruttrekk
 • Mer enn en bassengvakt
Drukning – utilstrekkelig kompetanse til livredning Lav
 • Krav om livredningskurs for bassengvakter
Drukning / skade når mange barn er til stede Middels
 • Regler bassengtrening – vakter skal vurdere behov for «på-kanten»-vak ut i fra deltagerne som deltar
 • Mer enn en bassengvakt
Skader pga fall Middels Regler bassengtrening – utvise forsiktighet
Svømmende skades av åre Middels
 • Regler bassengtrening – utviske forsiktighet
 • Gjøre nye vurderinger ifm ballspill
 • Alltid vakt til stede
Brann Lav
 • Regler bassengtrening – vakt skal kjenne nødutganger / brannslukkingsutstyr
 • Relger bassengtrening – vakt skal vite hvor personer er i bygget
 • Alltid vakt til stede

 


nrpk 2014-06-08