Høstens nøkkelvaktmøte

På grunn av fare for smittespredning ønsker ikke styret det skal holdes et fysisk møte, men et videomøte::

Årets sesong på Nøklevann har vært preget av pandemien. Vi har i 2020 gjort noen smitteverntiltak og økt bemanningen. Vi regner med at noen av dere ønsker å diskutere klubbens håndtering av smittevern. Vi inviterer til nøkkelvaktmøte nå nett. Dette er første gangen vi prøver dette, og deltagelse er frivillig.

Vi ser for oss at møtet vil vare ca 1 time.

Dette blir ikke et “vanlig” nøkkelvaktmøte. Vi vil hovedsakelig fokusere på årets smitteutfordringer (HMS), men også litt om hvorfor vi organiserte sesongen slik vi gjorde. Vaklisteprogrammet vil også bli omtalt. Hvis noen ønsker at vi skal ta opp noe spesielt på møte kan dere sende spørsmålet til vakt@nrpk.no.

___________________

Nøkkelvaktmøte våren 2020 ble avlyst pga. smitterestriksjoner.

Referat fra Nøkkelvaktmøte høst 2020

Presentasjon Nøkkelvaktmøte høst 2019

Referat Nøkkelvaktmøte høst 2019

Presentasjon Nøkkelvaktmøte vår 2019

Notater fra Nøkkelvaktmøte vår 2019

Presentasjon Nøkkelvaktmøte høst 2018