På Rustadsaga

Nøkkelvaktmøtet høsten 2020 blir holdt 15. oktober kl. 18:00 på Rustadsaga. Møtet er frivillig. Det blir matservering fra kl. 17:30 til de som gir beskjed om det. PÅMELDINGSFRIST 10. oktober til vakt@nrpk.no. Vi har begrenset antall plasser.

Nøkkelvaktmøte våren 2020 ble avlyst pga. smitterestriksjoner.

Presentasjon Nøkkelvaktmøte høst 2019

Referat Nøkkelvaktmøte høst 2019

Presentasjon Nøkkelvaktmøte vår 2019

Notater fra Nøkkelvaktmøte vår 2019

Presentasjon Nøkkelvaktmøte høst 2018