Organisering av klubbens nøkkelvakter har siden 2015 blitt drevet av Nøkkelvaktgruppen. Nøkkelvaktgruppen tar seg av drift-pregede oppgaver, som arbeid med vaktlister og å organisere nøkkelvaktmøter. Alle viktige avgjørelser tas av Styret. Nøkkelvaktgruppen pekes ut av styret, og består siden september 2020 av Jan Petter Sæther, Anne Kathrine Halvorsen, Torhild Berg, Chris Schreiner, Gunvor Brekken og Ulf Pedersen.