Nøkkelvaktgruppen

Publisert: 28. mars 2019 / Sist oppdatert: 3. april 2019

Organisering av klubbens nøkkelvakter har siden 2015 blitt drevet av Nøkkelvaktgruppen. Nøkkelvaktgruppen tar seg av drift-pregede oppgaver, som arbeid med vaktlister og å organisere nøkkelvaktmøter. Alle viktige avgjørelser tas av Styret. Nøkkelvaktgruppen pekes ut av styret, og består siden mars 2018 av Jan Petter, Tomas, Chris, Gunvor og Ulf.

Kommentarer er stengt.