1. Kontrollen skal sikre at utstyret fungerer etter hensikten og for å reparere eller kassere utstyr som er slitt eller dårlig.
  2. Instruksen gjelder Materialforvalter [anleggsansvarlig Nøklevann], som har hovedansvaret for utstyret, og de som har roller i dette arbeidet.
  3. Materialforvalter [anleggsansvarlig Nøklevann] har ansvar for å se til at det er samsvar i mellom instruks og praksis.
  4. Det skal utføres kontroll minst ved hver sesongstart.
  5. Den som utfører kontroll skal ha opplæring av materialforvalter [anleggsansvarlig Nøklevann] eller en person materialforvalter har godkjent for opplæring.
  6. Det skal kontrolleres at stropper og sømmer er hele. Det skal også kontrolleres at flyteelementer i vestene er i orden. Barnevester og redningsvester skal ha skrittstropp som fungerer. Spruttrekk skal være hele og ha utløsningsstropp/hempe. Det skal notere noteres skriftlig i materialforvalters perm på klubben hvilket arbeid som er gjort.
  7. Materialforvalter [anleggsansvarlig Nøklevann], eller en han har utpekt, tar endelig avgjørelse om utstyr skal kasseres.

nrpk 2014-12-03