Båtgruppen sørger for at medlemmer i Nøklevann ro- og padleklubb har tilgjengelig et rikt utvalg av utstyr med mål om å tilfredsstille alle nivå.

Gruppen har god kjennskap til klubben og medlemmers ønsker og tilrettelegger for både reparasjoner og oppgradering.

Er du interessert i å være med i Båtgruppen hos NRPK kan du sende en kort e-post til styret@nrpk.no

Vi ønsker veldig å knytte til oss yngre medlemmer som har interesse og lyst til å lære av våre erfarne frivillige!