Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) ble stiftet på Rustadsaga i februar 1988 etter et initiativ fra ledende personer innen ro- og padlemiljøet i Oslo. Initiativet ble tatt 21. desember 1987 og det er denne datoen som er blitt stående som stiftelsesdatoen. NRPK avholder fortsatt sine årsmøter på Rustadsaga Sportstue.

Gjennom årenes løp og utallige timer frivillig arbeid har NRPK utviklet seg til å bli et populært tilbud for nærmiljøet og omegn. Fra 2016 har klubben også vært etablert med egen sjøbase i Oslofjorden. 

Ved utgangen av 2022 hadde klubben over 4600 medlemmer.

Våre aktiviteter

Finn våre kurs via iSonen