Sommerskole

NRPK arrangerer egen sommerskole over tre (ulike) uker gjennom sommeren.

Aktiviteten er subsidiert med midler fra NRPK med støtte Kulturdept. via Norsk Padleforbund.

Padlegøy

Padlegøy er et åpent og gratis tilbud til barn og unge fra 10-15 år (gjelder også ikke-medlemmer).
Her fokuserer vi på lek og allsidighet med SUP, kajakk og kano. Gjennom lek og prøving lærer NRPKs instruktører deltagerne om sikkerhet, teknikk og balanse. Alt av utstyr gjøres tilgjengelig for deltagerne.

Prosjektet mottar støtte av både Gjensidige- og Sparebankstiftelsen

Aktivitetscamp i samarbeid med Blåkors

Blåkors arrangerer sammen med instruktører fra NRPK en aktivitetscamp over fem dager om sommeren. I tillegg samler Blåkors også familiemedlemmer (barn primært) til aktivitet på dagtid for padling på Nøklevann. NRPK stiller båter og instruktører disponible.

«Ung og lovende» - like god på land som på vann

Dette prosjektet er et pågående samarbeid med nærliggende skoler (Ulsrud Videregående skole og Rustad skole) og andre aktivitetssentre for unge i Østensjø bydel. Gjennom prosjektet ønsker NRPK å nå bredt for å rekruttere til økt aktivitet i målgruppen, og i dette både lete- og fostre frem ambassadører og rollemodeller for videre aktivitet blant og for de unge i nærmiljøet.

Prosjektet mottar støtte fra Sparebankstiftelsen