Tilrettelagt gruppe på onsdager 

Et integreringstiltak i regi av NRPK. Det er et tilbud for alle voksne personer som av ulike årsaker har et spesielt behov for oppfølging og tilrettelegging for å kunne nyttiggjøre seg av klubbens tilbud. Personer med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser.

Målet er at de etter hvert skal bli medlemmer og kunne bruke klubben selvstendig.

Tilrettelagt gruppe for barn og unge på tirsdager

Er et integreringstiltak i regi av NRPK. Gruppen er etablert spesielt med tanke på integrering av barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser fra forskjellige kulturer. Mødrene er med for at barna skal være trygge. Det er tilrettelagt for at mødrene skal bli trygge på vannet for at de skal kunne trygge barna i aktivitetene.

Tilbudet også åpent for funksjonsfriske barn/unge og deres mødre. Målet er at de etterhvert skal kunne bli medlemmer og bruke klubben selvstendig.

NOK. – Oslo

NRPK arrangerer et tilbud sammen med NOK. – Oslo: Senter mot incest og seksuelle overgrep, og har en fast aktivitetsdag i uken. Fokus for tilbudet er padleglede, mestring, opplæring i bruk av utstyr og padle-teknikk etter ønsker og behov. Gruppens medlemmer deltar også i klubbens vanlige tilbud

Frelsesarmeen RUS

NRPK arrangerer sammen med Frelsesarmeen Rus et tilbud grunnet i rus-forebyggende arbeid. Tilbudet er fokusert på samling faste dager til sosialt treff, padling og tur gjennom sesongen. Gruppens medlemmer deltar også i klubbens vanlige tilbud.