1. Ta på flytevest før man går ut på brygga. Barn og voksne som ikke kan svømme må bruke redningsvest med krage. På bleiebarn: Ta av bleien, eller bruk badebleie.
 2. Medlemskortet – utskrift eller på smarttelefon – skal vises uoppfordret til klubbvertene før du går inn på klubbområdet. Uten gyldig kort kan du ikke regne med å få låne båt.
 3. Barn under 12 år må padle sammen med voksen (minst 18 år).
 4. Klubbens båter skal bare benyttes av medlemmene. 
 5. Medlemmer skal innrette seg etter klubbvertenes anvisninger.
 6. Alle lån av båter skal loggføres. Kryss av når du kommer tilbake. Det er klubbvertene som tar seg av all registrering. 
 7. Medlemmer fra 6 t.o.m. 19 år må krysse av i feltet «Ungdom 6-19 år» i logg-appen på klubben.
 8. Utstyr medlemmer låner på klubbens anlegg skal kun brukes på Nøklevann.
 9. Skal du overnatte må du informere om dette til klubbvertene. Båten må leveres tilbake i åpningstiden dagen etter. Husk at klubben holder stengt mandager og fredager, og har ytterligere redusert åpningstid på høsten
 10. Respekter åpningstidene. Du må være tilbake på brygga senest 15 minutter før stengetid.
 11. Tørk godt ut av båtene etter bruk og plasser båter og årer tilbake på riktig plass. Tørre vester henges i vestboden, fuktige vester henges ute til tørk på tørkesnorene.
 12. Respekter klubbens retningslinjer for behandling av materiell.
 13. Oppstår det skade på materiell, gi beskjed til klubbvertene slik at det kan repareres snarest.
 14. Vær skånsom med naturen - La vannliljer og trær få stå i fred. 
 15. Søppel tas med tilbake og kastes i søppelkasse ved badestranden. Ta gjerne med andres søppel også.
 16. Hundelovens bestemmelser om båndtvang fra 1. april til 20. august (paragraf 6) gjelder klubbens område.
 17. I følge NlFs retningslinjer skal barn og unge møte et røyk- og snusfritt miljø. Vi praktiserer derfor røykeforbud på klubbens område. Rus og padling skal ikke kombineres.