Nøklevann ro- og padleklubb sitt formål er:

  1. Å legge til rette for roing og padling på Nøklevann, også for
    medlemmer med behov for tilrettelegging, og drive idrett organisert i
    Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).

  2. Å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte
    for lokalbefolkningen i omegnen.

  3. Å legge til rette for roing og padling på Oslofjorden.