Styret

Tittel Navn
Leder Tormod Tørstad
Nestleder og Kasserer Adrian Mitchell
Sekretær Eirik Alexander Eide 
Informasjon/komm. Siri Jensrud
System Chris Schreiner
Fikse og ordne Christian Walter Thorstensen
Innmelding mm. Ylva Morken Eide
Anlegg Ole H. Larsen
1. Vara HMS, anlegg Jan Gunnar Jakobsen
2. Vara Terese Pettersson

Ressurser

Tittel Navn
Administrator Vibeke Næumann
Aktivitetskoordinator Arnfinn Bjørshol

Kontrollkomité

Tittel Navn
Leder Gunvor Brekken
Medlem Sverre Falkenberg
Varamedlem Irene Skofterød 

Valgkomité

Tittel Navn
Leder Jan Stephan Myrun
Medlem Tomas Ribes Arntzen
Medlem Line Stolpestad 
Varamedlem Kjersti Selseth