Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) er en frivillig drevet idrettsforening med tilhørighet til Nøklevann og Oslofjorden. Klubben ble stiftet i februar 1988. NRPK er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og er medlem i de to særforbundene Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

Klubbens formål er å legge til rette for roing og padling på Nøklevann og i Oslofjorden, da også for grupper med behov for aktiv tilrettelegging. Klubben skal også drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund samt jobbe aktivt for bevaring og bruk av Nøklevann som et friluftsområde til nytte for allmennheten.

Ved utgangen av 2022 hadde klubben over 4600 medlemmer.

Flertallet av våre medlemmer benytter seg av tilbudet til rekreasjon og deltakelse i et mangfold av organisert aktivitet og kurs via iSonen.  I tillegg har vi aktiviteter spesielt tilrettelagt for grupper innen feltene; rus, psykisk helse, Para/brukere med funksjonsnedsettelse, integrering, mangfold, samt barn og unge.

Innsatsen til våre frivillige og instruktører gjør at NRPK kan tilby et høyt og kvalifisert aktivitetsnivå, samtidig som vi opprettholder prinsipp om lavterskel gjennom både tilbud og kontingent.