Bli medlem

Hvordan melde deg inn

SLIK BLIR DU MEDLEM I NRPK

Alle som ønsker å bli medlem i NRPK må først gjennomgå klubbens obligatoriske introduksjonskurs. Har du tatt kurs i Padleforbundets våttkortstige eller padlekurs andre steder / klubber, må du likevel ta NRPKs introkurs på Nøklevann for å bli medlem i NRPK. Kurset varer i tre timer og koster kr. 300,-.  For å kunne delta på kurset må man kunne svømme. Siden klubbreglene tillater barn over 12 år å bruke klubbens båter på egen hånd dersom de har foreldrenes samtykke, må barn som skal bli medlem i klubben ta introkurset f.o.m. det kalenderåret de fyller 12 år.
NB: det har ingen hensikt å søke om medlemskap via MinIdrett før du har gjennomført introduksjonskurs.

Hensikt med introkurs

Øke sikkerheten ved padling og roing på Nøklevann.

Gi grunnleggende kunnskaper om klubben og klubbens materiell slik at nye medlemmer får større glede og nytte av medlemskapet, samt sikre ryddig og god drift av klubben.

Under kurset skal alle deltagere prøve en liten tur i kano eller kajakk. Alle skal velte, så derfor må håndkle og tøyskift medbringes. Det er et viktig moment i forbindelse med sikkerhet ved padling at alle har erfart dette. På kurset vil velting gjennomføres enten to og to under oppsyn av instruktør, eller på grunt vann med en instruktør som står ved siden av båten. Velting/kantring i seg selv er ufarlig, du glir uten problem ut av de båtene vi bruker på kurset. Kurset (inklusiv skifting til tørt tøy) gjennomføres utendørs, uansett vær. 

NB! Kurset er tilpasset aktiviteten på Nøklevann, og er ikke tilstrekkelig til f.eks. å begynne med hav- eller elvepadling.

Les gjerne mer om Introkurs  som ligger under Aktiviteter / Introkurs.

Kurset koster 300 kr og er ikke refunderbar i utgangspunkt, med unntak av sykmelding m/ legeattest.

Påmelding til introkurs

Meld deg på  ventelisten (når den blir gjenåpnet*) for å få invitasjon til påmelding for introkurs.
*Akkurat nå er ventelisten full og er dessverre midlertidig stengt for nye påmeldinger.

Husk å trykke på linken for å legge ventelisten til din adressebok.
Det hindrer  at invitasjoner til påmelding havner i SPAM-filteret.

Du får ingen bekreftelse på at du er på ventelisten.

Når invitasjonen blir sendt ut, husk å melde deg så fort som mulig, da det gjerne blir fort fulltegnede.

Invitasjon på konkrete kursdatoer sende ut etter hvert som disse blir satt opp.

Klikk på link til en aktuell kursdato og fyller ut påmeldingsskjemaet. Bekreftet din plass på introduksjonskurset, må  betalingen (kr. 300,-) være registrert. 

Medlemskontigent

Barn (t.o.m. det året man fyller 6 år)       — kr 100,-
Junior (t.o.m. det året man fyller 18 år) — kr 125,-
Senior (f.o.m. det året man fyller 19 år) — kr 275,-

Kontingenten gjelder én sesong, uansett når man melder seg inn i løpet av året. Beløpet dekker også premien til If klubbforsikring.  Det var en økning for et par år siden fra 25 kr til 100 kr for barn, etter endring av Norges idrettsforbund sin lovnorm, der minste tillatte medlemskontingent er kr 100,-.

Etter at du har gjennomført og bestått introkurset kan du registrere og betale medlemskapet ditt i medlemssystemet vårt, MinIdrett. Informasjon om hvordan du bruker dette systemet finner du i dette pdf-dokumentet.

 

Fakturering i Min Idrett for medlemmer gjøres normalt i løpet av april, etter at årsmøtet har vedtatt satser for medlemskontingent.

VÆRT MEDLEM TIDLIGERE?

Medlemmer som tidligere har meldt seg ut av klubben, eller som ikke har betalt medlamsavgiften slik at medlemsstatusen er slettet, men som ønsker å melde seg inn igjen i NRPK, må:

  • Ha gjennomført introkurs tidligere. Hvis ikke – ansees dere som helt nye medlemmer, og må melde dere inn etter de kriteriene som gjelder for disse.
  • Ha betalt eventuelt utestående medlemsavgift til NRPK – eller andre idrettslag.
  • Etter 2 år uten betaling av medlemsskapet er man i følge lovnormen å betrakte som nytt medlem.  Introkurs må gjennomføres på nytt for å bli medlem igjen.
  • Sende en mail til medlem@nrpk.no med informasjon om hva henvendelsen gjelder, ta med fullt navn, adresse, når introkurset ble tatt (årstall og ca. tidspunkt eller kursreferanse).

Ofte stilte spørsmål

Har du spørmål?

Vi har dessverre en veldig lang venteliste. Vi setter opp kurs fortløpende og det tar nok lang tid. 

Du får informasjon om introkurs når du melde deg på venteliste. Vi sender ikke ut ny bekreftelse.

Nei, det trenger du ikke.

Ja, introkurs er for å vise deg hvordan klubben fungerer. 

Nei, klubben er kun for medlemmer. Vi leier ikke ut utstyret.

Nei, du kan ikke ta med andre som ikke er medlem.

Nei, vi refunderer ikke kontigent som er betalt.

Betalt kursavgift er ikke refunderbar med mindre du har gyldig sykemelding.