ÅRSMØTE 6. MARS 2019 KL. 18 PÅ RUSTADSAGA

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Klubbens årsmøte arrangeres på Rustadsaga sportsstue onsdag 6. mars 2019.

Forslag til årsmøtet må være innkommet til  styret (styret@nrpk.no) senest 2 uker før årsmøtet, dvs. onsdag 20. februar 2019 kl. 18.00. Registrering fra 17.30.

Det vil bli lett servering.

Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på NRPKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

Dokumenter til årsmøtet kommer her

Saksliste for årsmøtet

Sak 1: Konstituering
a. Godkjenning av de stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling
c. Godkjenne saksliste
d. Godkjenne forretningsorden
e. Valg av møteledelse
f. Valg av sekretær/referent
g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 2: Årsmeldinger
a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2018
b. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for 2018

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2018

Sak 4: Saker til behandling
a.

Sak 5: Planer og rammer for 2019
a. Organisasjonsplan for NRPK
b. Handlingssplan
c. Fastsette medlemskontingent
d. Budsjett
e. Lovnorm for Nøklevann ro- og padleklub

Sak 6: Valg 2019
a. Valg av styre
b. Valg av kontrollkomite
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

Flere poster

Åpningstider i høst

Fra og med onsdag 2. september 2020 har vi følgende åpningstider:Onsdag: 17.00-20.00 (MERK TIDEN!)Lørdag: 11.00-17.00Søndag: 11.00-17.00