Oppdatert info. om oppfylling av Nøklevann

Skrevet av E.B. den 5. oktober 2016

Oppdatert info. om oppfylling av Nøklevann

Ferdigstillelse av anlegget ved Nøklevann

Anlegget er nå i sluttfasen og det blir sannsynligvis formell overtakelse av anlegget i neste uke.

«Vi vil istandsette området den nærmeste tiden slik at det er ryddig etter anleggsarbeidene. Prosjektleder Kurt Kristoffersen.

Beverne: Frode Bergan ved Høgskolen i Sørøst-Norge var på befaring ved Nøklevann med kajakk 22. september og observerte de samme antall beverne som sist på de to koloniene.

Ingen spor å se ved Sørlimyra.  Hytta ved Bremsrud hadde ferske spor  (reparasjon av hytta og noe fersk kvist foran).  To voksne dyr ble observert ved Bremsrud.

Ved Sarabråten var det ikke noe tegn til reparasjon av hytta eller andre ferske spor ved hytta.

På den andre siden av vannet (sør for høyspentledningen) var imidlertid hytta som ble oppdaget ved forrige befaring blitt bygd i takt med vannstandsøkningen.

Her ble det observert 5 bevere samtidig og uten særlig tvil er det denne hytta som er i bruk nå.

Ingen ungekull: Det ser altså ikke ut til at noen av koloniene har fått fram ungekull i år.

Vannstanden i Nøklevann Vannstanden var 27. september ca. 161,5 meter, så å si konstant de siste 3 ukene. Lite nedbør fører til denne tilstanden.

 

Med vennlig hilsen

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune