Tormod Tørstad
Leder

Lasse Thorleif Solheim
Nestleder. Kursansvarlig for kurs på Mosseveien

Vibeke Næumann
Medlemsansvarlig

Einar Kjesbu
Introkursansvarlig

Chris Schreiner
HMS og IT

Anne Stålegård
Kasserer. Ansvarlig for politiattester

Anne Kathrine Halvorsen
Sekretær

Marte Magnus
Materialforvalter

Vahid Farsi
Kursansvarlig for kurs på Nøklevann

Yen Xu
Nettpubliseringsansvarlig

 

Komitéer

Kontrollkomite
• Gunvor Brekken (vara)
• Sverre Falkenberg (vara)
• Edith Holmsquist
• Arne Egil Sagen

Valgkomite
• Ulf Pedersen  (Leder)
• Jan Petter Sæther
• Gro Strand‐Griffin
• Elise Jahren (vara)

Ro-ansvarlig
• Jens Chr. Riis