• Ta på flytevest før man går ut på brygga. Barn og voksne som ikke kan svømme må bruke redningsvest med krage. På bleiebarn: Ta av bleien, eller bruk badebleie.
 • Medlemskortet – utskrift eller på smartphone – skal vises uoppfordret til vakten hvis du skal låne båt. Uten gyldig kort kan du ikke regne med å få låne båt.
 • Barn under 12 år må komme sammen med voksen (minst 18 år).
 • Klubbens båter skal bare benyttes av medlemmene.
 • Alle lån av båter skal føres i loggpermen. Skriv tydelig! Dersom det er flere personer i en båt, skal navnene på alle føres i loggen. Kryss av når du kommer tilbake.
 • Medlemmer fra 6 t.o.m. 19 år må krysse av i feltet «Ungdom 6-19 år» i loggskjema.
 • Utstyr medlemmer låner på klubbens anlegg skal kun brukes på Nøklevann.
 • Ved overnatting må dette noteres i merknadsfeltet i loggen. Båten må leveres tilbake i åpningstiden dagen etter. Husk at klubben holder stengt mandager og fredager, og har ytterligere redusert åpningstid på høsten.
 • Respekter åpningstidene. Du må være tilbake på brygga senest 15 minutter før stengetid.
 • Tørk godt ut av båtene etter bruk, og plasser båter og årer tilbake på riktig plass. Tørre vester henges i vestboden, fuktige vester henges ute til tørk på tørkesnorene.
 • Respekter klubbens retningslinjer for behandling av materiell.
 • 0ppstår det skade på materiell, gi beskjed til vaktene. Det er viktig å melde fra slik at skadet materiell kan bli reparert så snart som mulig.
 • Plukk ikke vannliljene – la også andre få nyte synet.
 • Søppel tas med tilbake og kastes i søppelkasse ved badestranden. Ta gjerne med andres søppel også.
 • Hundelovens bestemmelser om båndtvang fra 1. april til 20. august (paragraf 6) gjelder klubbens område.
 • I følge NlFs retningslinjer skal barn og unge møte et røyk- og snusfritt miljø. Vi praktiserer derfor røykeforbud på klubbens område. Rus og padling skal ikke kombineres.

2017-05-17