Medlemskort

NRPK benytter MinIdrett som medlemssystem. All innmelding etter kurs, innmelding av barn, samt betaling skjer via MinIdrett. Medlemskort kan lastes ned eller skrives ut fra MinIdrett. Medlems­kortet må vises uoppfordret til en av nøkkelvaktene ved oppmøte i klubben før utstyr tas ut for bruk. Om du ikke har medlemskort å vise frem kan nøkkelvaktene nekte deg å ta ut utstyr.

Aldersgrense 12 år

Barn under 12 år kan ikke padle uten følge av voksne. Det vil si at barnet må komme til klubben sammen med et medlem over 18 år. All padling på Nøklevann skjer på eget ansvar, se punktet vedrørende klubbforsikring. Når det gjelder barn er det først og fremst foreldrene/­foresatte som har ansvaret. Klubben forutsetter derfor at barn over 12 år som kommer til klubben med medlemskort har foreldrenes/foresattes til å padle alene. Dersom foreldrene/foresatte ikke ønsker dette, må de sørge for at barnet ikke får tilgang til medlems­kortet. Vi kan ikke forvente at barn har med seg aldersbevis når de skal padle. Nøkkelvaktene må derfor håndheve disse retningslinjene med skjønn og fornuft.

Padling og funksjonshemninger

Det er fullt mulig å ta seg frem med rullestol til klubbanlegget. Klubben har en personløfter som er montert på sementbrygga. Vi har båter som er godt egnet for funksjonshemmede. I tillegg til robåter og kanoer har vi også noen stabile og romslige en- og tomannskajakker. Vi tilbyr gratis introkurs for ledsagere. Ta kontakt med styret@nrpk.no.Det er fullt mulig å ta seg frem med rullestol til klubbanlegget. Klubben har en personløfter som er montert på sementbrygga. Vi har båter som er godt egnet for funksjonshemmede. I tillegg til robåter og kanoer har vi også noen stabile og romslige en- og tomannskajakker. Vi tilbyr gratis introkurs for ledsagere. Ta kontakt med styret@nrpk.no.

Klubbforsikring

IF Klubbforsikring gir klubbens betalende medlemmer forsikring ved skade ved bruk av klubbens utstyr på Nøklevann og i Holmlia bad. Forsikringen gjelder også på organiserte turer i regi av Nøklevann ro- og padleklubb. Blant hovedvilkårene for forsikringen gjelder bruk av vest og at skadetilfeller meldes til IF snarest mulig etter at skade har oppstått. Dette skal gjøres på eget skjema, og en må oppsøke lege og følge legens anvisninger. Vi ber om at styret blir orientert snarest, senest samtidig med at melding til IF sendes.   2017-05-17