Formål og historikk

Publisert: 6. august 2016 / Sist oppdatert: 15. februar 2017

Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) ble stiftet på Rustadsaga i februar 1988 etter et initiativ fra ledende personer innen ro- og padlemiljøet i Oslo. Initiativet ble tatt 21. desember 1987 og det er denne datoen som er blitt stående som stiftelsesdatoen. Hensikten med opprettelsen var fra stifternes side å legge forholdene til rette for roing og padling på Nøklevann.


Klubbens formål er tredelt:

  • Å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for funksjonshemmede
  • Å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund
  • Å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen i omegnen

Klubbens lov bygger på lovnormen til Norges Idrettsforbund. Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oslo Idrettskrets og er også medlem i de to særforbundene Norges Roforbund og Norges Padleforbund.

Kommentarer er stengt.