Vil du bli nøkkelvakt?

Publisert: 16. september 2017 / Sist oppdatert: 28. juli 2019

Nøkkelvaktene er klubbens over hundre frivillige som betjener klubbens anlegg i åpningstiden. Alle som får nøkkel til klubbens anlegg må også være villig til å gå vakter i klubbens åpningstid. Som innehaver av nøkkel vil du kunne bruke klubbens utstyr utenom åpningstidene. Utstyret kan kun brukes på Nøklevann.

Hvis du er interessert i å bli nøkkelvakt kan du vise din interesse med å skrive til vakt@nrpk.no og fortelle oss hvorfor akkurat du vil bli nøkkelvakt hos oss. Skriv gjerne også en setning om din padlebakgrunn (evt. våttkort eller livredningskurs). Før hver sesong vil det bli vurdert hvor mange nøkkelvakter klubben har behov for, og hvor mange kandidater som skal få tilbud om opplæring. Vi holder en oversikt over de som har skrevet til oss og uttrykt interesse for nøkkelvaktarbeid, men sletter navn etter 1-2 år hvis det ikke kommer nye henvendelser fra medlemmet.

Aktuelle kandidater går gjennom et kurs og opplæringsvakter før de kan bli nøkkelvakter. Nøkkelvakter skal kunne møte medlemmer på en positiv måte, og kunne gi veiledning og gjøre vurderinger om sikkerhet. Under opplæring må klubben gjøre en vurdering av kandidatenes egnethet til oppgaven. Klubben har et ansvar for sikkerhet, og dette stiller også krav til nøkkelvaktene. Når opplæring er fullført betaler man depositum for nøkkel, signerer avtale og mottar nøkkel før man er nøkkelvakt. Det første året må en nøkkelvakt regne med å ta full kvote nøkkelvakter i tillegg til opplæringsvakter.

Nye nøkkelvakter må:

 • Være fylt 18 år.
 • Ha alminnelig god helse og være godt svømmedyktig. Du må kunne hjelpe medlemmer med å flytte båter.
 • Ha vært medlem i minst et helt år; dvs medlemmer som meldte seg inn kalenderåret før er ikke aktuelle.
 • En nøkkelvakt må ha e-post, telefon og tilgang til internett – det er våre viktigste kommunikasjonskanaler.

Hva gjør en nøkkelvakt i Nøklevann ro- og padleklubb?
Vaktene er klubbens ansikt utad. Vaktene veileder om klubbens utstyr, sikkerhet, klubbens regler og praksis. Det er viktig at alle som er nøkkelvakter er imøtekommende og innstilt på å hjelpe medlemmer som skal ut og padle i klubbens åpningstid. Dette innebærer blant annet å gi informasjon til medlemmer og ikke-medlemmer, være tro mot klubbens bestemmelser og følge de regler og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende i Nøklevann ro- og padleklubb.

Opplæring av nye nøkkelvakter

Opplæringen kan variere litt fra år til år, men en typisk opplæring omfatter:

 • Vanligvis er det et møte for de interesserte før opplæring starter.
 • Kandidaten må før opplæring begynner sette seg inn i informasjon under fane «Nøkkelvakt» på klubbens hjemmeside.
 • Et nøkkelvaktkurs på 2-3 timer. NB: dette kurset holdes typisk en gang per år – gjerne ved sesongåpning!
 • Du må gå opplæringsvakter – minst 9 timer – innen en frist angitt på nøkkelvaktkurs (f.eks. 1. september). Kurs og opplæringsvakter skal gjennomføres samme sesong. Opplæringsvakten skal ta del i oppgavene før åpning og etter stengning av klubben. Hvis kandidatens opplæringsvakter blir vurdert tilfredsstillende kan han/hun få nøkkel.
 • Utlevering av nøkkel etter at depositum har blitt innbetalt.
 • Etter fullført kurs, inntil 12 timer ordinær nøkkelvakttjeneste det første året.
 • For nye nøkkelvakter er nøkkelvaktmøter å regne som obligatoriske; det gjelder de to første vårmøtene og det første høstmøtet etter fullfør opplæring.

Kommentarer er stengt.