Vaktinstruks

Publisert: 7. august 2016 / Sist oppdatert: 6. april 2018

Før vakten

 • Møt opp 15 min før åpningstid – fortrinnsvis med mobiltelefon (viktig ved krisesituasjoner).
 • Finn fram vaktrapportskjemaet (egen perm) og påse at oppgavene på skjemaet blir utført.
 • Sjekke vaktperm, under “Beskjeder / ting å gjøre”. Denne siden disponeres av styret og nøkkelvaktgruppe.
 • Sjekk sikkerhetsutstyr (se liste i klubbhus).
 • Se hvilke plasser i båtstativene som er tomme, og sjekk dette med utlånslogg. 
 • Ta inn tørre vester.
 • Mål vanntemperaturen og skriv den på tavla ute på veggen.
 • Fjern skitt fra brygga med kost og vann.
 • Sett ut kaffe, te og kakao til medlemmene. Settes ut på benken ved siden av loggpermen.

 

Hvis annen vakt uteblir og du er alene når klubb skal åpne:

 • Ring uteblitt vakt.
 • Søk erstatningsvakt, evt annet medlem med relevant kunnskap.
 • Gjør en vurdering om det er trygt å åpne klubben. Ventes det f.eks. mye besøk kan det være lurt å vente med å åpne til du får hjelp.
 • Meld på vakt@nrpk.no.
 • Noter fravær i vaktrapport.

 

Under vakten:

 • Sjekk at alle har gyldig medlemsskap
 • Klubbens båter kan bare benyttes av medlemmene.
 • Gi aktiv veiledning om båter, materiell og sikkerhet – ikke bare når du blir spurt.
 • Ta affære når det ser ut til å bli for mange i en båt eller ved annen feil bruk av utstyr.
 • Vær OBS på barn alene i båt. Husk 12-årsregelen, men bruk skjønn.
 • Pass på at alle tar på vest. Det er ikke nok å ha den med i båten.
 • Sjekk at loggen blir ført av de som låner båt.
 • Dersom det er flere personer i en båt skal navnene på alle føres i loggen.
 • Åreboden holdes låst, men gi tilgang til årer for medlemmer som spør.
 • Se til at klubbanlegget er ryddig; alle vaktene er NRPKs vaktmestre.
 • Gi beskjed til de som skal på neste vakt.


Dersom

 • Det oppstår skade på materiell eller andre spesielle hendelser: noter dette i skadeloggen
 • Det er stille/lite besøk: prøv gjerne utstyr du ikke kjenner i området nært klubben.
 • Det er stor pågang: orienter om makstid på tre timer.
 • Det er mye folk på brygga: Sett ut skiltet med anmodning om ikke å slå seg til på NRPKs brygge.
 • Det skjer noe som gir risiko for helse eller miljø: fyll ut «Melding om hendelse» på baksiden av vaktrapport og hvis styret bør varsles øyeblikkelig, bruk kontaktinfo som står på ovenfornevnte skjema.

 

Hvis du har tid

 • Stek gjerne vafler. Vaffelmiks finnes i skapet under benken.
 • Sjekk dine egne kunnskaper både innen båtmateriell og sikkerhet.
 • Se på båter og plasseringen av dem. Les informasjon i Vaktpermen.

 

Ved stengning sjekk om varmeovn er skrudd av før du går hjem.

God vakt!

 


nrpk 2018-04-06

Kommentarer er stengt.