• Nøkkelvakten kan låne utstyr utenom klubbens åpningstider. Utlån loggføres.
 • Utstyret kan kun brukes på Nøklevann.
 • Nøkkelvakt kan også låne utstyr til familie og venner utenom åpningstiden. Merk:
  • Dette regnes som private aktiviteter, og dekkes ikke av klubbens forsikring.
  • Nøkkelvakt må vurdere hvordan dette kan skje på en sikker måte.
  • Lånet skal avsluttes før klubben åpner.
  • Når du låner båter til ikke-medlemmer—noter også navn for ikke-medlemmene i utlånsloggen!
 • Når du ikke har vakt: Hvis du ser at klubben er underbemannet oppfordrer vi sterkt til at du trer inn som tilleggsvakt.

Nøklevanngruppen 2019-05-12