Nøkkelvaktmøte våren 2020 blir ikke holdt som planlagt i april. Nøkkelvaktgruppen vil vurdere alternativer.

Presentasjon Nøkkelvaktmøte høst 2019

Referat Nøkkelvaktmøte høst 2019

Presentasjon Nøkkelvaktmøte vår 2019

Notater fra Nøkkelvaktmøte vår 2019

Presentasjon Nøkkelvaktmøte høst 2018