Nøkkelvaktene har noen plikter i henhold til klubbens internkontrollrutiner. Under følger det som gjelder for nøkkelvakter i fra «HMS-håndbok»:

 

Noen av punktene under gjelder hovedsakelig når nøkkelinnehaveren er i rollen som nøkkelvakt. Likevel, som nøkkelinnehaver forventes det at medlemmet yter ekstra hjelp overfor andre medlemmer, også når man ikke er på vakt: