Kurs

Publisert: 4. august 2016 / Sist oppdatert: 24. august 2017

Her finner du en oversikt over våre kurs.

Introkurs (for å bli medlem i NRPK)
Introkurssesongen 2017 er over.

Introkursene fram til 21. august ble alle fulltegnede.  Det er ikke planlagt nye introkurs i denne sesongen. Alle som forblir på ventelisten vil få invitasjon til påmelding når nye introkurs settes opp fra og med mai 2018.

Introkurspåmelding skjer ikke pr. e-post.  Du må melde deg på ventelisten for å få invitasjon til påmelding. Det kommer ikke e-post med én gang du melder deg på ventelisten.  Det skjer først når nye kurs settes opp etter hvert og invitasjoner sendes ut til de som på det tidspunktet er på ventelisten.

***

Slik og bare slik blir du medlem i NRPK:  Introkurs må enhver som er 12 år og eldre ta for å bli medlem i NRPK.  Introkurset er for alle som vil bli medlem i NRPK:  Har du tatt kurs i Padleforbundets våttkortstige eller padlekurs andre steder / klubber, må du likevel ta NRPKs introkurs på Nøklevann for å bli medlem i NRPK.  Introkurset koster kr. 300,- i år (2017).

Barn under 12 år må ha følge av foresatte for å bruke klubbens båter og padlebrett på vannet. Derfor slipper de å ta introkurset. De behøver heller ikke å ta introkurset når de siden fyller 12 år, fordi de ved deltagelse i klubben under oppsyn av sine foresatte skal ha lært det nødvendigste.

***

Vennligst ikke send e-post med spørsmål om når din tur kommer. Det er flere hundre på ventelisten, og når vi sender ut invitasjon til påmelding, blir det vanligvis fort fulltegnet.

Les mer om hvordan du blir medlem på siden:  Bli medlem
Der er det også link til venteliste for å ta Introkurs.

Flattvann
Flattvann
I Padleforbundets våttkortstige er de mest aktuelle kursene:

 • Grunnkurs flattvann
 • Teknikkurs flattvann
 • Aktivitetslederkurs flattvann

Se www.padling.no for en detaljert beskrivelse.

NRPK holder hver sommer kurs innen Grunnkurs flattvan til gunstige priser for medlemmene. Dette er et todagers kurs, og annonseres på hjemmesiden. Klubben kan subsidiere teknikkurs og i enkelte tilfeller aktivitetslederkurs – se på hjemmesiden under «Aktiviteter» – «Kurs» – «Subsidiering».

Hav
Hav
De første kurs-trinnene i Padleforbundets våttkortstige for havpadling er:

 • Grunnkurs hav
 • Teknikkurs hav
 • Aktivitetslederkurs hav

Se www.padling.no for en detaljert beskrivelse.

NRPK holder hver sommer kurs innen Grunnkurs hav til gunstige priser for medlemmene. Dette er et todagers kurs, og annonseres på hjemmesiden. Klubben kan subsidiere teknikkurs og i enkelte tilfeller aktivitetslederkurs – se på hjemmesiden under «Aktiviteter» – «Kurs» – «Subsidiering».

Kano
Kano
For kano er de første trinnene på våttkortstigen:

 • Grunnkurs kano
 • Sikkerhetskurs kano
 • Teknikkurs kano
 • Aktivitetslederkurs kano

Se www.padling.no for en detaljert beskrivelse.

NRPK setter opp Grunnkurs kano hver sommer på Nøklevann. Dette er et todagers kurs, og annonseres på hjemmesiden. Klubben kan subsidiere sikkerhetskurs, teknikkurs og i enkelte tilfeller aktivitetslederkurs – se på hjemmesiden under «Aktiviteter» – «Kurs» – «Subsidiering».

Roing
Roing
NRPK har ikke planlagt kurs innen roing.

Scullere:

Før du kan låne våre scullere må du likevel få litt informasjon, både for å gi deg litt starthjelp og for å hindre at utstyr blir skadet. Vår Ro-oppmann Jens Chr. kan hjelpe deg. Kontaktes på jcriis @ gmail.com.

Suvi robåter:

Suvi-båtene klarer du sikkert uten hjelp. Men, trenger du hjelp er det bare å spørre nøkkelvaktene.

SUP
SUP
Ønsker du også å padle SUP (Stand Up Padling) på Nøklevann?
Bli med på et kurs som vi annonserer etterhvert på denne siden.

Kurset vil holdes på Nøklevann og vil vare ca. 3 timer.
I løpet av kvelden regner vi med at du blir trygg på brettet, lærer padleteknikk, sikkerhetsrutiner og får anledning til å prøve ut de forskjellige brettene vi har.
Du kan begynne på de mest stabile, brede brettene. Kanskje du får lyst til å prøve sprint-brettet allerede på kurset!

Vi legger vekt på at du skal bli trygg på brettet og også øve på av- og påstigning, både ved brygga og andre steder.

Kurset er forbeholdt dere som allerede er medlem i NRPK.

Tid: Kanskje en onsdag i juni, kl.18.30-21.30
Pris: kr. 100,-
Instruktører: Erfarne NRPK-folk
Påmelding: benytt NRPKs hjemmeside når vi har satt opp en dato.

Nærmere info:

Livredningskurs
Livredningskurs
NRPK arrangerer hvert år livredningskurs med instruktør fra Norges Livredningsselskap. Kurset varer ca 2,5 timer og holdes på Holmlia bad, hvor klubben også har sine bassengtreninger med kajakk.

Kurset gir et kompetansebevis i livredning som er gyldig ut neste kalenderår. Kursdeltagere forplikter seg til å være til stede som bassengvakta bad to ganger; Dette er en forutsetning for at klubben kan leie basseng av Oslo kommune.

Kurset inkluderer redningsteknikker i basseng og grunnleggende hjerte- lungeredning. Kurset inkluderer 200 meter svømming, derav 100 meter rygg, og å øve på å dykke etter dukke. Avslutningsprøve består i å hente opp en dukke på bunnen og svømme med en person en bassenglengde.

Kurset er åpent for alle medlemmer i klubben, men nøkkelvakter vil bli prioritert hvis det blir fulltegnet. Vi oppfordrer nøkkelvaktene til å ta kurset. Kurset er gratis.

Subsidiering
Subsidiering

NRPK dekker hele kursavgiften når medlemmer tar et eller flere av følgende kurs:

 • Førstehjelpskurs (hjerte-/lungeredning)
 • Livredningskurs
 • Aktivitetslederkurs

Den som får dekket aktivitetslederkurs vil måtte kunne holde grunnkurs som gjenytelse til klubben.

Før deltagelse på kurs, skal styret informeres  på epost til styret@nrpk.no, som gir en aksept tilbake.

NRPK arrangerer jevnlig kurs etter etterspørsel, der det gis 80% rabatt for medlemmer:

 • Grunnkurs kano/Sikkerhetskurs kano
 • Grunnkurs roing
 • Grunnkurs hav
 • Grunnkurs flattvann
 • Teknikk-kurs hav
 • Teknikk-kurs flattvann
 • SUP-kurs

For medlemmer som tar eksterne våttkortkurs som ikke kan tilbys av NRPK, for eksempel grunnkurs elv, dekker NRPK 20 prosent av kursavgiften, mot oversendelse av kvittering.

Kommentarer er stengt.