Årsmøte tirsdag 19 mai kl 18 på Rustadsaga, utendørs!

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Klubbens årsmøte arrangeres på Rustadsaga sportsstue tirsdag 19. mai kl. 18:00.  Registrering fra 17.30.

Årsmøtet holdes utendørs på Rustadsaga, med enkel servering av varm drikke og noe å bite i.

Forslag til årsmøtet må være innkommet til  styret (styret@nrpk.no) senest 2 uker før årsmøtet. 

Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på NRPKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

Dokumenter til årsmøtet ligger her

Saksliste for årsmøtet

Sak 1: Konstituering
a. Godkjenning av de stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling
c. Godkjenne saksliste
d. Godkjenne forretningsorden
e. Valg av møteledelse
f. Valg av sekretær/referent
g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 2: Årsmeldinger
a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2019
b. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for 2018

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2019

Sak 4: Saker til behandling
a. Forslag om badstu på Nøklevann

Sak 5: Planer og rammer for 2020
a. Organisasjonsplan for NRPK
b. Handlingssplan
c. Fastsette medlemskontingent
d. Budsjett
e. Lovnorm for Nøklevann ro- og padleklub

Sak 6: Valg 2020
a. Valg av styre
b. Valg av kontrollkomite
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

Dokumenter til årsmøtet kan lastes ned her.

Flere poster

Åpningstider i høst

Fra og med onsdag 2. september 2020 har vi følgende åpningstider:Onsdag: 17.00-20.00 (MERK TIDEN!)Lørdag: 11.00-17.00Søndag: 11.00-17.00