ÅRSMØTE 6. MARS 2019 KL. 18 PÅ RUSTADSAGA

Klubbens årsmøte arrangeres på Rustadsaga sportsstue onsdag 6. mars 2019. Forslag til årsmøtet må være innkommet til  styret (styret@nrpk.no) senest 2 uker før årsmøtet, dvs. onsdag 20. februar 2019 kl. 18.00. Registrering fra 17.30. Det vil bli lett servering. Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på NRPKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet. På […]