Årsmøte onsdag 7 mars kl 18 på Rustadsaga

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Klubbens årsmøte arrangeres på Rustadsaga sportsstue onsdag 7. mars. Det blir registrering fra klokken 18.00, og oppstart av selve møtet 18.30.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret (styret@nrpk.no) senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 21. februar 2018. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på NRPKs hjemmeside senest 28. februar 2018.  Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut her på NRPKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

Dokumenter legges her

Saksliste for årsmøtet

Sak 1: Konstituering
a. Godkjenning av de stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling
c. Godkjenne saksliste
d. Godkjenne forretningsorden
e. Valg av møteledelse
f. Valg av sekretær/referent
g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 2: Årsmeldinger
a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2017
b. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for 2017

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2017

Sak 4: Saker til behandling
a. Ingen

Sak 5: Planer og rammer for 2018
a. Organisasjonsplan for NRPK
b. Handlingssplan
c. Fastsette medlemskontingent
d. Budsjett
e. Lovnorm for Nøklevann ro- og padleklub

Sak 6: Valg 2018
a. Valg av styre
b. Valg av kontrollkomite
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

Flere poster

Åpningstider i høst

Fra og med onsdag 2. september 2020 har vi følgende åpningstider:Onsdag: 17.00-20.00 (MERK TIDEN!)Lørdag: 11.00-17.00Søndag: 11.00-17.00