Årsmøte 22. mars 2017 med komplette dokumenter

Foto: Camilla Greve

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on print

Klubbens årsmøte arrangeres på Rustadsaga sportsstue onsdag 22. mars. Det blir registrering fra klokken 18.00, og oppstart av selve møtet 18.30.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret (styret@nrpk.no) senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 7. mars 2017. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på NRPKs hjemmeside senest 14. mars 2017. Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut her på NRPKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

 


Saksliste for årsmøtet

Sak 1: Konstituering
a. Godkjenning av de stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling
c. Godkjenne saksliste
d. Godkjenne forretningsorden
e. Valg av møteledelse
f. Valg av sekretær/referent
g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Sak 2: Årsmeldinger
a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2016—2017
b. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for 2016—2017

Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2016

Sak 4: Saker til behandling
a. Utskifting av brygge på Nøklevann

Sak 5: Planer og rammer for 2017
a. Organisasjonsplan for NRPK
b. Aktivitetsplan
c. Fastsette medlemskontingent
d. Budsjett
e. Lovnorm for Nøklevann ro- og padleklub

Sak 6: Valg 2017
a. Valg av styre
b. Valg av kontrollkomite
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

2017 1d Forretningsorden
2017 2a Signert årsberetning styret
2017 2b Kontrollkomiteens beretning, ikke signert
2017 3a Signert årsregnskap 2016
2017 3b Resultatregnskap 2016
2017 3c Noter til regnskap 2016
2017 3d Revisjonsberetning
2017-4a-Saker-til-behandling
2017-5a-Organsiasjonsplan-for-NRPK

2017 5b Forslag til aktivitetsplan for NRPK for 2017

2017-5c-Fastsette-medlemskontingent
2017 5d Budsjett for 2017
2017 5e Lov for Nøklevann Ro- og Padleklubb
2017-6-Valg

 

Flere poster

Åpningstider i høst

Fra og med onsdag 2. september 2020 har vi følgende åpningstider:Onsdag: 17.00-20.00 (MERK TIDEN!)Lørdag: 11.00-17.00Søndag: 11.00-17.00